KVKK Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Aydınlatma Metni

1. Veri Sorumlusu

Bu metinde yer alan “Veri Sorumlusu” ifadesi, Arion Koku ve Hijyen Çözümleri San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak anılacaktır.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Arion Koku ve Hijyen Çözümleri San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak, müşterilerimize daha iyi hizmet sunabilmek, taleplerini daha etkili bir şekilde yanıtlayabilmek ve işbirliği içerisinde olduğumuz iş ortaklarımıza en üst düzeyde destek sağlayabilmek adına kişisel verilerinizi işleyebiliriz. Ayrıca, ürün ve hizmetlerimizi tanıtmak, güncellemek ve geliştirmek, iletişim kurmak, duyurular yapmak ve promosyonlar sunmak gibi amaçlarla da kişisel verilerinizi kullanabiliriz.

3. Kişisel Verilerin İşlenme Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, işlem yapabilmemiz ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için gerekli olan hukuki sebeplere dayanarak işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere Aktarımı

Kişisel verileriniz, yasal düzenlemeler gereği veya hizmetlerimizi sunma amaçları doğrultusunda iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize veya yetkili kamu kurumlarına aktarılabilir.

5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınız doğrultusunda kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili aşağıdaki haklara sahipsiniz:

  • Kişisel verilerinizi görüntüleme, düzeltilmesini veya güncellenmesini isteme.
  • Kişisel verilerinizin silinmesini veya işlenmesinin durdurulmasını isteme.
  • Verilerinizin başka bir veri sorumlusuna aktarılmasını isteme.
  • Veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi alma.
  • Verilerinizin amaç dışı kullanılmasını engelleme.

Haklarınızı kullanmak veya kişisel verilerinizle ilgili herhangi bir konuda bilgi almak için [email protected] adresine e-posta gönderebilirsiniz.

6. Veri Güvenliği

Arion Koku ve Hijyen Çözümleri San. ve Tic. Ltd. Şti., kişisel verilerinizi korumak ve güvenliğini sağlamak için gerekli teknik ve organizasyonel önlemleri almaktadır.

7. İletişim

KVKK ile ilgili her türlü soru, görüş veya talebiniz için [email protected] adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Bu aydınlatma metni en son güncelleme tarihinde yürürlüğe girmiştir. Metinde meydana gelebilecek değişiklikler, web sitemizden takip edilebilir.