Kokuların Tarihçesi

Kokular öylesine etkiler ki bizleri, gözümüzle gördüğümüze, kulağımızla duyduğumuza inandığımız gibi, burnumuzla aldığımız kokuya da öylesine inanırız. Tarih boyunca bu kadar çok insan yaşamına dokunmuş olan koku nedir, tarihe nasıl bir etkide bulunmuştur bir bakalım. Kokuların tarihçesi nedir, kokular tarih sahnesine ne zaman nerede çıkmıştır, kısa bir göz atalım ve bu günün büyüleyici kokuları nereden geliyor hep birlikte öğrenelim.

Kokuların Tarihçesi Hakkında Önemli Notlar

Kokuların tarihçesine önemli noktaları hedef alarak bir göz gezdirdiğimizde, ilk olarak Mısır’a gidiyoruz. Bugünün parfümleri, Latince’de kokulu duman anlamına gelen “Perfume” adını almıştır ve özellikle Antik Mısır’da parfümlerin yoğun olarak kullanıldığı gözlenmiştir. Dini törenlerin bir olmazsa olmazı olan ve Firavunu memnun etme gayesi taşıyan güzel kokular, bu tarihlerde bitkilerin ezilmesi ve suya karıştırılması yoluyla elde ediliyordu. Ancak kokuların tarihçesi İbn-i Sina ile çağ atladı. İbn-i Sina damıtma yoluyla bitkilerin kokusunu almayı başardı ve özellikle gül kokusu bu tarihten sonra daha bir anlam kazandı. Bugünkü kurumsal kokuya kadar uzanan kokuların yolculuğunda damıtma teknolojisinin bulunması önemli bir adım teşkil ediyor. Kimyasal çalışmaların önünü açtığı söylenebilir.

Diğer taraftan Doğu Medeniyetlerinde tütsüler yaygın olarak bir koku verici olarak kullanılıyordu. Asya, Anadolu, Babil ve benzeri topraklar kokuları hayatına dâhil etmişti. Güzel kokuların Avrupa ve Batı medeniyetlerine ulaşması ise oldukça geç bir tarihte gerçekleşmiştir. 14. Yüzyıla gelindiğinde İpek yolu aracılığıyla Avrupalılar güzel kokuları tanımıştır. Kokuların tarihçesi Fransa ile birlikte bugün bildiğimiz anlamdaki parfümlere kavuşmuştur. Aslında ilk olarak Macar Prensesi için üretilen alkol tabanlı parfüm, Fransa’nın güneyinde yetişen dağ çiçekleri ile çeşitlenmiş ve yaygınlaşmıştır. 18. Yüzyıl ise kokuların tarihçesinde bugünkü parfümlerin üretilip yaygınlaşmasını ifade eder. Kurumsal kokular ise bu tarih sahnesinde ayrı bir yer edinmiştir kendine. Parfümlerin insanların imajını oluşturması gibi, kurumsal kokular da marka, mağaza, otel ve benzeri ile bütünleşmiş bir imaj yaratmıştır. Airscent ile çeşitlenen kurumsal kokular, istenilen imajın oluşması, istenilen iyi etkilerin yaratılması için çok önemlidir. Yani kokuların tarihçesinde kurumsal kokuların yeri de atlanmamalıdır.

Leave a Reply